РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД

Доставки и гаранционни условия
РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД ДОСТАВЯ ЗАКУПЕНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :

 

1. ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ФРАНКО НАШ СКЛАД В ГР. СОФИЯ.

2. Цените НЕ включват монтаж. При желание от страна на Клиента, монтажа се калкулира по ценоразпис за монтаж на РК Дизайн България ООД.

3. Цената на доставката за гр. София на закупено обзавеждане на стойност до 2800 лв. е в размер от 50 до 70 лв.  в зависимост от обема и района на София област.

Цената за доставка извън гр. София се определя индивидуално в зависимост от обема за поръчката и разстоянето до Вашият обект. За поръчки до 1500 лв. транспорта се осъществява с куриерска фирма и е за сметка на Купувача.

4. Ако в случай, че Вашата поръчка е над 3500 лв. доставката е безплатна за Клиента за територията на цялата страна.

5. Доставките се осъществяват след получаване на потвърждение за ОКОНЧАТЕЛНО доплащане по сметката на РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД!

6. Всички получатели на закупените от нас стоки са длъжни да осигурят достъп до техният обект за разтоварване и паркиране ! При отказ от приемане на стока от страна на клиента и тя бъде върната до изпращача, последващ транспорт не се осигурява от страна на РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД до Ваш обект!  

6. Доставката до Ваш адрес НЕ включва хамалия или разнос по етажите !

 


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

 

1. Гаранционният срок  започва да тече от дата на закупуването на съответното изделие, удостоверено с документ за продажба  - фактура, фискален бон или приемо – предавателен протокол.

Посочените срокове са на база правилна ежедневна употреба.

2. Гаранционният срок не тече през времето на извършване на гаранционният ремонт до получаване на отремонтираното изделие.

3. Производителят на изделието и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката или престоя в сервиза.

4. Гаранцията покрива:

4.1.Подмяна на дефектни части и компоненти, не цялостни изделия;

4.2.Поправка или замяна на не функциониращ механизъм.

4.3. Дефекти, възникнали от производствени пропуски при тапицирането (като залепване и шиене).

Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в сервизната база на РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД.

5. Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен сервиз в следните случаи:

5.1.При неправилно транспортиране на изделието, вкл. подходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД.

5.2. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и поддръжка. При недобросъвестно или не съразмерно манипулиране и използване на изделието (теглово натоварване).

5.3..При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответствие на данните в документите със представената за рекламация стока.

5.4..При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други не упълномощени лица.

5.5.При повреди и дефекти в следствие от въздействието на външна среда (течности, чрезмерно запрашаване,насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието.

5.6.При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.

5.7Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нормална експлоатация.

 

 

Адрес за кореспонденция с Изпълнителя: РК ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД, 1700 гр.София , бул. Симеоновско шосе №36  : 02 865 05 18 ; e-mail: sales@rkdesign.bg

Продукти с валиден гаранционен срок е необходимо да бъдат придружавани от оригинална гаранционна карта при приемането им в сервиза. Доставката на изделието до мястото на ремонт и обратно до купувача/потребителя е за сметка на последния.