RK DESIGN BG

Доставки и гаранционни условия

РК ДИЗАЙН БГ ООД ДОСТАВЯ ЗАКУПЕНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :  

 

1. ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ОТ НАШ СКЛАД В ДОЛНИ БОГРОВ

 

Уважаеми клиенти,РК ДИЗАЙН БГ

Цени на доставка и качване  :

 1. Доставка и монтаж на трапезарна маса : 120 лв. с ДДС


2. Доставка и монтаж на маса и столове : 150 лв. с ДДС 


3. Доставка диван с качване : 140 лв. с ДДС


4. Доставка и монтаж на маса, диван и столове : 240 лв. с ДДС


5. Доставка на столове до 6 бр. : 80 лв. с ДДС 

 

6. Доставка на столове 12 бр. : 110 лв. с ДДС7. Доставка корпоративни клиенти цял камион : 140 лв. с ДДС за 1 ч.

 

8. Доставка – извън града – по 1.20 лв. / километър.

 


забележка : доставката ВКЛЮЧВА хамалие и разнос 

 

 

СТОКОВ КРЕДИТ

 

В нашите магазини може да закупите всички предлагани от нас мебели на удобно за Вас изплащане чрез

 UNICREDIT CONSUMER FINANCING

 

 


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ    

 

 

1. Гаранционният срок  започва да тече от дата на закупуването на съответното изделие, удостоверено с документ за продажба  - фактура, фискален бон или приемо – предавателен протокол.

Посочените срокове са на база правилна ежедневна употреба.

2. Гаранционният срок не тече през времето на извършване на гаранционният ремонт до получаване на отремонтираното изделие.

3. Производителят на изделието и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката или престоя в сервиза.

4. Гаранцията покрива:

4.1.Подмяна на дефектни части и компоненти, не цялостни изделия;

4.2.Поправка или замяна на не функциониращ механизъм.

4.3. Дефекти, възникнали от производствени пропуски при тапицирането (като залепване и шиене).

Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в сервизната база 

на РК ДИЗАЙН 

5. Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен сервиз в следните случаи:

5.1.При неправилно транспортиране на изделието, вкл. подходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от РК ДИЗАЙН.

5.2. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и поддръжка. При недобросъвестно или не съразмерно манипулиране и използване на изделието (теглово натоварване).

5.3..При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответствие на данните в документите със представената за рекламация стока.

5.4..При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други не упълномощени лица.

5.5.При повреди и дефекти в следствие от въздействието на външна среда (течности, чрезмерно запрашаване,насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието.

5.6.При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.

5.7Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нормална експлоатация.

 

 

Адрес за кореспонденция с Изпълнителя: РК ДИЗАЙН БГ 1700 гр.София , бул. Симеоновско шосе №36А   0877710810

e-mail:  sales@rkdesign.bg 

Продукти с валиден гаранционен срок е необходимо да бъдат придружавани от оригинална гаранционна карта при приемането им в сервиза. 

Доставката на изделието до мястото на ремонт и обратно до купувача/потребителя е за сметка на последния.