RK DESIGN BG

Условия за ползване

 

Прочетете внимателно условията за ползване на нашия електронен магазин:


Ако решите да ползвате WWW.RKDESIGN.BG , е необходимо да направите регистрация. Това означава, че сте съгласни с нашите условия.

Моля, чрез регистрация Ви в нашият он - лайн магазин, да не изпращате запитвания и поръчки, тъй като платформата на сайта не винаги ни позволява да прочитаме Вашите заявки и поръчки, за целта използвайте посочените e-мейли в категория " ЗА ВРЪЗКА С НАС"!

 

Общи условия за ползване на сайта и електронен магазин.

www.rkdesign.bg 

 

Добре дошли в секцията Общи условия за ползване на сайта www.rkdesign.bg  Същият е създаден и обновяван, и представлява собственост на „РК ДИЗАЙН БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Бул. Цар Освободител № 76 , ЕИК 204195927. Предметът на дейност етърговия и внос на мебели. Целта на настоящите УСЛОВИЯ е да регламентира отношенията на притежателя на сайта, www.rkdesign.bg наричан по-долу  РК Дизайн БГ ЕООД, от една страна, и посетителите на www.rkdesign.bg, от друга страна, наричани за краткост Потребители или Вие, ползващи сайта за информационни и/или търговски цели.
Настоящите Общи условия се прилагат във всички случаи на ползване на този сайт. Внимателно проучетете тези условия, преди да използвате този уеб Сайт! Ако използвате този уеб Сайт, Вие декларирате, че сте съгласни с условията за ползване му, обявени тук, независимо дали избирате да се регистрирате на сайта или да направите поръчка чраз него. „Ползване” е всяко действие, свързано със зареждане и визуализиране на снимков или текстови материал, разположен на страниците на 
www.rkdesign.bg
, и/или регистрация на сайта, и/или правенето на поръчка чрез него, както и всяко друго действие, осигуряващо достъп до информацията, публикувана на сайта. Във всички случаи на ползване на сайта, Вие декларирате, че приемате изцяло и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб Сайт!

РК ДИЗАЙН БГ ЕООД се запазва правото да ревизира настоящите Общи условия по всяко време, като се задължава да обяви това. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Вашата последваща употреба на www.rkdesign.bg след нанасянето на промени в тези условия означава, че сте съгласни и приемате тези промени. Ако не желаете да приемете някои нови Общи условия, след като сме публикували уведомление за влизането им в сила, не трябва да продължавате да използвате този Сайт.
Определени положения от настоящите Общи условия могат да бъдат заменяни от изрично посочени законови известия или условия, които се намират на определени страници в този Сайт, и които , РК ДИЗАЙН БГ ЕООД обявява отделно.

І/ Права, ограничения. Отговорност. Авторски права.

1. РК ДИЗАЙН  БГ ЕООД полага усилия да включва точна информация на Сайта, но не поема отговорност или задължение за грешки или пропуски в съдържанието на Сайта. Ние можем да правим промени в материалите на този Сайт или на продуктите и цените, описани в него, по всяко време, без известие. Материалите, публикувани на този Сайт, може да са остаряли, и ние не поемаме ангажимент за обновяването им.

2. Използването и преглеждането на Сайта е на Ваш риск. Нито РК ДИЗАЙН БГ ЕООД, нито друга страна, включена в създаването, публикуването или обновяването на Сайта може да отговорна за някакви директни, случайни, косвени, индиректни или наказателни вреди, произлизащи от достъпа Ви или употребата на Сайта.

3. Вие изрично обявявате и се съгласявате, че РК ДИЗАЙН БГ ЕООД не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

4. Ние, всяка друга страна (дали или не включена в създаването, поддръжката или доставянето на Сайта), и някои от нашата група компании и длъжностните лица, управителите, или служителите на някоя от тях, не поемаме отговорност за всяка сума или вид загуба или вреда, които могат да възникнат към Вас или трета страна (включително и без ограничение, директна, индиректна, наказателна или последваща загуба или вреда, или някаква загуба на доход, печалби, положителна репутация, данни, договори, използване на пари, или загуби или вреди, произлизащи от свързани по някакв начин в прекъсване на бизнес и дали в закононарушение (включително без ограничение), договор или други), във връзка с този Сайт в каквото и да е било отношение или връзка с използването, неспособността за използване или резултатите от използване на този Сайт, всякакви Сайтове, свързани с този Сайт или материали на такива Сайтове, включително, но не ограничено до загуба или вреда, поради вируси, които могат да заразят компютърният Ви хардуер, софтуер, данни или друга собственост или поради достъпа Ви, използването или разглеждането на този Сайт или изтеглянето на някакъв материал от този Сайт или други Сайтове, свързани с този.

5. Някои разпоредби на българското законодателство може и да не допускат изключването или ограничаването на отговорността за причинени инцидентни щети. В подобни случаи, нашата отговорност е ограничена до минималната изисквана от закона.

6. Тези, които използват сайта от други места по своя собствена воля, са отговорни за съответствие със законите на Република България. Нямате право да използвате или да изнасяте материали и информация от този сайт нарушавайки българските закони и разпоредби.

7. Докато ние се стремим да осигурим, че този Сайт е нормално достъпен 24 часа в денонощието, ние няма да бъдем отговорни ако по някаква причина този сайт е недостъпен в някакво време или за някакъв период. Достъпът до този Сайт може да бъде временно прекратен без предварително уведомление в случаи на отказ в системата, поддръжка или поправка поради причини извън нашия контрол.

8. Цялото съдържание на сайта, включително лого, визия, текст, данни, илюстрации, снимки, както и всичко останало, е защитено от законите за авторското право и сродните му права, уредени в българското законодателство, както и в международни закони, договори и е притежание на РК ДИЗАЙН БГ ЕООД или на трети страни, доставчици на информацията, като производители на мебели, вносители и други (наричани за краткост „доставчици”), които са позволили използването на техни обекти на интелектуална или индустриална собственост, както и са дали права за реклама на техни продукти и услуги.
Стоките и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да осигурявт каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на РК ДИЗАЙНБГ ЕООД по отношение на стоките и услугите, които се предлагат в този Сайт, се управляват от съответните споразумения с производители и/или вносители и/или дистрибутори на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

9. Съдържанието на този уебсайт и на сайтовете, които са собственост на доставчиците, е единствено и само за ваша ЛИЧНА употреба. Можете да използвате данни от сайта само за ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, репродуцирате, публикувате или качвате информацията на други места и да използвате съдържанието на сайта по някакъв друг начин (включително имейл или други електронни средства) с търговска или друга материално-изгодна цел, без предварителното писмено съгласие на РК ДИЗАЙН БГ ЕООД или на доставчиците. Всякакво използване по какъвто и да е начин на данни или информация, публикувани на www.rkdesign.bg без предварителното писмено съгласие на РК ДИЗАЙН  БГ ЕООД, ще се счита за увреда правата на собствениците на сайта.

11. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация, и като такива, Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с РК ДИЗАЙН БГ ЕООД и ние не носим отговорност за тяхното съдържание.

ІІ. Политика на защита на личните данни

РК ДИЗАЙН  БГ ЕООД полага грижи за защита на личните Ви данни, предоставени от Вас в процеса на ползване на сайта и услугите на компанията. В тази връзка, РК ДИЗАЙН БГ ЕООД следва следните правила:
При регистрация на сайта или чрез изпращане на запитвания, Вие доброволно предоставяте лични данни, като име, и-мейл, адрес за контакт, телефонен номер и др.
Вие имате право на достъп до доброволно въведените от Вас лични данни, както и да извършвате промяна по тях, с цел да ги актуализирате.
Вие се задължавате да пазите в тайна своите входни данни и да бъдете отговорен към тяхното използване. Вие носите персонална отговорност за всички действия, извършени с Вашите данни за регистрация, в случай на такава. При установяване на злоупотреба с Вашите лични данни, молим незабавно да се свържете с екипа на Сайта.
Вие се съгласявата личните Ви данни да бъдат ползвани при обработка на поръчките и услугите, които ползвате чрез Сайта.
 РК ДИЗАЙН БГ ЕООД декларира, че няма да предоставя никакви данни за Потребителите си на трети лица или рекламни агенции, освен единствено и само в случаите, предвидени от закона.

В Случай на загуба на парола /за регистриран потребител/, ще получите нова парола на посочения от Вас e-mail адрес.
Като използвате този сайт, вие изразявате съгласие с политиката ни за защита на личните данни.

ІII. Допълнителни клаузи.

РК ДЗИАЙН БГ ЕООД няма да носи отговорност към Вас на основание тези Общи условия, ако е възпрепятстван или забавен да изпълни задълженията си по тези Обще условия или ръководи бизнеса си под влияние на форс-мажорни обстоятелства.

Всяко действие, което вие, трета страна или РК ДИЗАЙН БГ ЕООД предприеме с цел защита на тези условия, трябва да бъде отнасяно само към български съд. Ако някое от тези условия е несъвместимо със закона, невалидно или по някаква причина не може да бъде приложено, то следва това условие да се счита за невалидно и по никакъв начин не влияе на валидността на останалите условия.

РК ДИЗАЙН БГ ЕООД