RK DESIGN BG

Доставка

 

Уважаеми клиенти,

Всички цени в нашият сайт са франко наш склад в Долни Богров.

РК ДИЗАЙН БГ

 Цени на доставка и качване  :

1. Доставка и монтаж на трапезарна маса : 96 лв. с ДДС до втори етаж 

Цената за качване на трапезарна маса е 10 лева на ниво от сградата. 

/ При наличието на асансьор цената е 96 лв. с ДДС 

2. Доставка и монтаж на маса и столове : 120 лв. с ДДС 

3. Доставка диван с качване : 120 лв. с ДДС до втори етаж 

Цената за качване на мека мебел е 10 лева на ниво от сградата.

4. Доставка и монтаж на маса, диван и столове : 192 лв. с ДДС

Цената за качване на мека мебел е 10 лева на ниво от сградата.

5. Доставка столове до 12 бр. : 90 лв. с ДДС

6. Доставка корпоративни клиенти цял камион : 108 лв. с ДДС за 1 ч.

забележка : доставката ВКЛЮЧВА хамалие и разнос